Tiêu đề bài viết

ĐỊNH DẠNG: không cần quan tâm

CHUYÊN MỤC: để mặc định như vậy, không chỉnh thêm gì

 

Nhìn sang cột bên phải.

LƯU NHÁP: là lưu bài viết mà chưa publish ra ngoài trang web.

 

Có thể chọn hình có sẵn trong thư viện

Hoặc tải hình mới lên rồi vào thư viện chọn để thêm vào bài viết.

 

Nội dung bài viết.

Định dạng in đậm, in nghiêng

Thêm hình ảnh:

Chỉnh sửa hình ảnh: bấm vào hình

Cái YOAST SEO này là phần hỗ trợ SEO, có thể không cần quan tâm.

PHẦN ẢNH ĐẠI DIỆN, là ảnh sẽ hiện như thế này, ví dụ: -> Bấm lưu (cập nhật)

Trả lời